Cháy rừng ở Oregon

Oregon đang trải qua những trận cháy rừng chưa từng có. Tìm thông tin quan trọng, cập nhật, tài nguyên và bản đồ liên quan đến cháy rừng Oregon tại đây. Bạn cũng có thể tìm thấy các tài nguyên và liên kết về việc chăm sóc gia súc khi có hỏa hoạn tại đây.

Tài liệu

Bản đồ cháy rừng Oregon