Bài thuyết trình ngắn

Mời chúng tôi phát biểu tại cuộc họp, sự kiện hoặc khóa đào tạo của bạn! Chúng tôi sẽ rất vui khi được trình bày giới thiệu cho nhóm của bạn. Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về nhu cầu của bạn, các chủ đề thuyết trình có thể có và khung thời gian. Đây là danh sách ngắn các chủ đề chúng tôi hiện đang cung cấp. Thời lượng bản trình bày thay đổi từ 45 phút đến 1.5 giờ, mặc dù chúng tôi có thể sửa đổi độ dài tùy theo khung thời gian của bạn.

  • Giới thiệu về Naturescaping
  • Giới thiệu về Vườn mưa
  • Thực vật bản địa
  • Cỏ dại xâm lấn
  • Thực vật bản địa cho động vật hoang dã
  • Bảo tồn nước xung quanh cảnh quan
  • Cách các dịch vụ của chúng tôi thu hút và mang lại lợi ích cho cộng đồng

 

Gọi cho chúng tôi theo số (503) 222-7645 hoặc e-mail một nhân viên của Urban Lands để thiết lập một buổi thuyết trình!