Hội thảo và sự kiện sắp tới

Khám phá cách chăm sóc đất theo những cách có lợi cho con người, nước và động vật hoang dã!

Từ các giải pháp xử lý nước mưa, than sinh học đến bảo tồn nước, các buổi hội thảo miễn phí của chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và năng lượng. Tham dự bất kỳ hoặc tất cả các hội thảo trên web một cách thoải mái tại nhà riêng của bạn. Mỗi hội thảo có thời gian hỏi đáp trong hoặc sau hội thảo trên web. Xem mô tả hội thảo tại đây.

Sự kiện sắp tới:

có thể

Hội thảo trên web được ghi lại: Hoạt động 24/7!

Các bản ghi âm được liệt kê dưới đây có sẵn bất cứ lúc nào và bạn có thể truy cập chúng bao nhiêu lần tùy thích. Nhấp vào tên của hội thảo trên web mà bạn muốn xem. Bản ghi âm sẽ có sẵn ngay lập tức sau khi nhập tên và địa chỉ email của bạn.

Tìm kiếm các hội thảo bằng ngôn ngữ khác hoặc chỗ ở khác?
Truy cập trang Cộng đồng xanh đang phát triển mới của chúng tôi tại đây!

Tìm tài nguyên và tài liệu cho hội thảo của chúng tôi tại đây:

Tải xuống các trang trình bày và các tài nguyên khác từ Vật liệu hội thảo trang!

Những tài liệu này là bổ sung. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, hãy nhớ tham gia hội thảo hoặc xem ghi hình!

Nếu bạn cần bất kỳ tiện nghi đặc biệt nào để tham gia đầy đủ vào bất kỳ chương trình hoặc sự kiện nào được liệt kê, vui lòng gửi email kathy@emswcd.org. Để phục vụ bạn tốt hơn, ưu tiên sáu (6) ngày làm việc trước sự kiện.