Yard Tour 2020 - Chúng tôi đang thay đổi mọi thứ trong năm nay!

sân thiên nhiên

Yard Tour của chúng tôi sẽ diễn ra kỹ thuật số trong năm nay! Thay vì chuyến tham quan sân thông thường của chúng tôi, chúng tôi mang đến cho tất cả các bạn cơ hội để cho chúng tôi thấy những gì đang xảy ra trong phong cảnh của bạn từ sự thoải mái của ngôi nhà của bạn! Chia sẻ những phương pháp và dự án thân thiện với môi trường mà bạn đang thực hiện. Bạn cũng có thể thấy những người khác đang làm gì trong không gian của họ và có cảm hứng để tìm hiểu thêm.

Tim hiểu thêm ở đây!