Khu tự nhiên Colwood

quay lại phần Vùng đất tự nhiên

Khu vực tự nhiên Colwood

Các nỗ lực khôi phục đang được tiến hành trong Khu vực Tự nhiên Colwood, nơi có mặt tiền dọc theo các phần của Columbia và Whitaker Sloughs. Ảnh tín dụng: Thành phố Portland, Dịch vụ Môi trường

Bất động sản rộng 85 mẫu Anh với hàng nghìn mét mặt tiền dọc theo Columbia và Whittaker Sloughs này sắp có nguy cơ bị phát triển. EMSWCD đã đóng góp tiền để mua lại một khu vực tự nhiên rộng 37 mẫu Anh liền kề với Sloughs, trong khi Thành phố Portland cung cấp kinh phí để có được phần còn lại của tài sản. Những nỗ lực khôi phục đáng kể đã diễn ra trong Khu vực Tự nhiên Colwood, với những cải tiến bổ sung và khả năng tiếp cận hạn chế của công chúng được lên kế hoạch cho tương lai. Khoản đầu tư của EMSWCD đã giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận với không gian mở đã tồn tại từ lâu trong khu phố Cully.

Công Viên và Giải Trí Portland sở hữu tài sản và chịu trách nhiệm quản lý.