Thêm cây trồng trên mái nhà sinh thái

nhà máy mái thái

Các loài thực vật đang thực sự mọc lên, tạo nên một mái nhà hấp thụ nước mưa đầy màu sắc hơn nhiều!