Xây dựng Ecoroof

Mái nhà sinh thái của chúng tôi giúp hấp thụ lượng mưa, làm mát không khí xung quanh tòa nhà và cung cấp môi trường sống cho chim và các loài thụ phấn. Tìm hiểu cách nó được ghép lại với nhau, từng lớp một, thay thế các phần của mái thông thường tại văn phòng Quận.