Thông báo điều trần công khai về việc dễ dàng bảo tồn: ngày 21 tháng 2020 năm XNUMX

dòng suối chảy qua một khu vực thực vật với cây cối ở khoảng cách gần

EMSWCD sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai qua điện thoại vào ngày 21 tháng XNUMXst, 2020 lúc 1:00 chiều liên quan đến việc mua lại một khu đất bảo tồn để bao bọc tài sản tọa lạc tại 29139 SE Stone Road, Boring, OR 97080. Khu nhà này sẽ đảm bảo các giá trị tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp của tài sản được bảo vệ vĩnh viễn.

Những người quan tâm có thể gửi lời khai bằng văn bản trước phiên điều trần cho Matt Shipkey tại matt@emswcd.org, hoặc có thể gặp trực tiếp bằng cách gọi 1 (877) 309-2073 và sử dụng mã truy cập 715-251-493.

Thông tin bổ sung về biện pháp bảo tồn có thể nhận được bằng cách liên hệ với Matt Shipkey, Giám đốc Chương trình Di sản Đất đai theo số (503) 935 5374 hoặc matt@emswcd.org.