Quốc tế nuôi trồng thủy sản

Quốc tế nuôi trồng thủy sản
Phân loại

Brian French là một nhà leo núi lành nghề với nhiều kinh nghiệm và chứng chỉ liên quan đến trồng rừng, chẳng hạn như CA, CTW và Người đánh giá rủi ro cây. Hành nghề hơn 18 năm tại Oregon và nước ngoài. Dành riêng cho và đóng góp cho nghiên cứu tiên tiến để hiểu rõ hơn về cây cối và thực hành công việc an toàn hơn cho những người trồng cây trên toàn thế giới.

Arborist được chứng nhận # PN-2786A

Người đánh giá rủi ro cây # CTRA 670

Huấn luyện viên giải pháp đào tạo Bắc Mỹ

Địa Chỉ
Đại lộ 4337 SE
City
Portland
Tiểu bang
OR
Số điện thoại
(503) 709 0439

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *