Công ty TNHH Tư vấn Cây Laurelin.

Công ty TNHH Tư vấn Cây Laurelin.

Công ty TNHH Tư vấn Cây Laurelin. là một công ty tư vấn về cây trồng giúp các dự án đạt được mục tiêu liên quan đến cây xanh. Chúng tôi thường làm việc với chính quyền tiểu bang và địa phương cũng như các tổ chức phi lợi nhuận về môi trường để khôi phục vùng đất ngập nước, suối và các khu vực tự nhiên khác. Chúng tôi hợp tác với các kỹ sư, nhà sinh học và nhà thiết kế cảnh quan để xác định những cây có giá trị cao, thiết kế các dự án nhằm giảm thiểu tác động của cây và cung cấp các kế hoạch bảo vệ cây có thể được thực hiện trong suốt quá trình khôi phục.

Địa Chỉ
1609 SE Umatilla St
City
Portland
Tiểu bang
OR
Zip
97202
Số điện thoại
8058446588

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *