Bản ghi hội thảo trên web

Tìm tất cả các bản ghi hội thảo trên web có sẵn của chúng tôi ở đây!

Những bản ghi này có sẵn bất cứ lúc nào và bạn có thể truy cập chúng bao nhiêu lần tùy thích. Chỉ cần nhấp vào tên của hội thảo trên web mà bạn muốn xem. Đoạn ghi âm sẽ có ngay sau khi nhập tên và địa chỉ email của bạn. Vui thích!

 

Tài liệu

Xin vui lòng xem của chúng tôi Vật liệu hội thảo trang cho tất cả các tài nguyên của chúng tôi, bao gồm bản pdf của các trang trình bày, cũng như các tài liệu hữu ích khác sẽ giúp hoàn thiện thông tin được trình bày.