Trang trại đầu nguồn

Tham quan chụp ảnh Trang trại Headwaters! Đây là tuyển tập các bức ảnh thể hiện các khía cạnh khác nhau của trang trại và hoạt động của chúng tôi.

2017 ảnh Ảnh chụp hè 2017
2015-16 ảnh Ảnh 2015 và 2016


Đặc biệt cảm ơn Chelsea Rutherford (Trang Twitter: @pdxphotoggal) cho một số ảnh được chụp ở trên (được ghi chú trong chú thích).

2013-14 ảnh Ảnh chụp năm 2013 và 2014

Hình ảnh về trang trại, nông dân, nhân viên EMSWCD và các sự kiện tại Headwaters.

 

Chúng tôi cũng cung cấp các tour du lịch thực tế theo thời gian. Nếu bạn muốn đến thăm Trang trại Headwaters, xin đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi!