Kiểm soát cỏ dại cho dê

Chữa bệnh móng guốc, LLC
Healing Hooves cung cấp dịch vụ quản lý thảm thực vật bằng cách sử dụng dê làm công cụ. Chúng tôi đã kinh doanh được 14 năm và có xếp hạng A + với Better Business Bureau. Chúng tôi quản lý một đàn dê khoảng 250 con nên chúng tôi tập trung vào các dự án lớn hơn (tối thiểu từ hai đến ba mẫu Anh tùy thuộc vào loại và mật độ của thảm thực vật). Chúng tôi thực hiện các dự án trên khắp tiểu bang Washington và Tây Bắc Oregon.
City
Edwall
Tiểu bang
Washington
Zip
99008
Số điện thoại
509-990-7132