Cờ lê Weed hiện có sẵn tại các thư viện công cụ địa phương!

Hình ảnh của bốn thư viện công cụ địa phương, Green Lents, Đông Nam Portland, Đông Portland và Đông Bắc Portland Nhận các công cụ Cờ lê Weed miễn phí từ Khu Bảo tồn Đất và Nước Đông Multnomah

Đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu thu hồi những loài xâm lấn như Cây Thiên Đường. Chúng tôi vừa giao Weed Wrenches cho các Thư viện Công cụ Đông Bắc, Green Lents, Đông Nam và Đông Portland để bạn có thể ghé qua và mượn chúng miễn phí! Kiểm tra trang web thư viện công cụ để biết thêm giờ và biết thêm chi tiết.

Xem thêm về Tree of Heaven tại đây: https://wmswcd.org/species/tree-of-heaven/