Thông tin và cập nhật về các vụ cháy rừng ở Oregon

Oregon đang trải qua những trận cháy rừng chưa từng có trong tuần này. Chúng tôi đã tập hợp một bộ sưu tập các thông tin, cập nhật, tài nguyên và bản đồ quan trọng liên quan đến các vụ cháy rừng ở Oregon tại đây. Bạn cũng có thể tìm thấy các tài nguyên và liên kết về chăm sóc gia súc và vật nuôi trong đám cháy.

Cháy rừng Oregon
Trang tài nguyên