Chất lượng đất

Đất khỏe mạnh năng suất cao hơn, thoát nước tốt hơn, giữ chất dinh dưỡng, chống xói mòn và có khả năng giữ nước tốt hơn. Cần làm gì để có một vùng đất khỏe mạnh? Mức độ tốt của chất hữu cơ hỗ trợ quần thể vi khuẩn và sự kết hợp này cải thiện và ổn định cấu trúc đất.

Phòng chống xói mòn là rất quan trọng đối với sức khỏe của đất. Các nhà khoa học ước tính rằng phải mất 100 năm để hình thành một inch lớp đất mặt. Tìm hiểu làm thế nào để giữ cho đất của bạn trên trang trại của bạn trong Phần phòng chống xói mòn. Các Phần Cải thiện Sức khỏe Đất mô tả các cách để tận dụng tối đa đất của bạn, bao gồm cả việc sử dụng cây che phủ.

Các loại đất khác nhau về kết cấu, khả năng thoát nước, tính dễ bị xói mòn, khả năng giữ nước và các đặc điểm khác.  Những đặc điểm này và cách chúng ảnh hưởng đến tiềm năng của đất được mô tả trong khảo sát đất cho mỗi quận. Các bản in, miễn phí có sẵn tại văn phòng East Multnomah SWCD, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản trực tuyến tại http://websoilsurvey.nrcs.usda.gov. Trang web này cho phép bạn tạo bản đồ đất của tài sản của mình và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào vô số thông tin về đất của bạn.

Kiểm tra đất tốt là điều cần thiết để hiểu tính chất hóa học của đất. Một thử nghiệm cơ bản sẽ cung cấp cho bạn mức độ chất dinh dưỡng hiện có và mức độ axit hoặc độ pH. Nhiều loại đất ở Quận Multnomah hơi chua và có thể cần các chất phụ gia như vôi để tăng độ pH. Xem phần quản lý chất dinh dưỡng của trang web này để biết thêm thông tin.