Xây dựng một khu vườn mưa

Phòng trưng bày này thể hiện một số quá trình xây dựng một khu vườn mưa. Xin lưu ý rằng thông tin trên trang này không nhằm mục đích sử dụng làm hướng dẫn chính thức. Để tìm hiểu thêm, bạn có thể tham gia một hội thảo miễn phíhoặc kiểm tra Làm thế nào để xây dựng một khu vườn mưa, nơi bạn cũng có thể tìm thấy các hướng dẫn và video có thể tải xuống.